Get Adobe Flash player

 

พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๕ 

 

พันเอก เอกราช   อินทรักษ์
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

พันเอก จิรศักดิ์  เขียวศรี
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖

288133
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
246
249
3650
281732
9072
15084
288133

Your IP: 54.196.33.246
Server Time: 2017-10-22 10:03:10

ฝ่ายยุทธการ/การข่าว

ฝ่ายยุทธการ/การข่าว

 

     
 
พ.ต.ดิเรกฤทธิ์  ศรีวะรมย์
 

พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย  ทองบ่อ 
 
พ.จ.อ.พรศักดิ์  ไชยโพธิ์

จ.ส.อ.โลหะ  โลหากาศ 

จ.ส.อ.พานิชย์  เนียมกิ่่ง 

จ.ส.อ.ณัฐนันท์  ธานี

จ.ส.อ.หญิง สุมาลี  จันทร์มะโฮง

พ.จ.ท.อธิวัฒน์  แพงคำแดง

ส.อ.บัญญัติ  สัตย์ธรรม

ส.อ.พงศ์ศักดิ์  อัศวล้ำเลิศไพบูลย์
 
ส.ต.ปฏิภาณ  เริ่มคิดการ
   

 

 

ฝ่ายงบประมาณ

   
พ.ต.ดิเรกฤทธิ์  ศรีวะรมย์
 

จ.ส.อ.หญิง ณภาศิฬี  บุญธรรม 

 

ส.อ.อัครา  รักไทย

นาย พงษ์